Gia công điện hóa, đánh bóng điện hóa inox

liên hệ
Gia công đánh bóng điện...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Gia công điện hóa, đánh...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
Gia công đánh bóng điện hóa inox, cho ngành dươc phẩm và dầu khí
Gia công điện hóa, đánh bóng điện hóa, thụ động hóa bề mặt inox, lấy các kim loại hoạt động, chỉ để lại bề mặt còn Niken và Crome để bảo vệ bề mặt inox vi sinh dược phẩm